Business mediation

Nieuws Gedragsregels Advocatuur
Aanpassing Gedragsregels Advocatuur biedt kansen voor Mediators

Artikel van Hans Nijhout en Robert Jan Stoop

Over de mogelijkheden voor mediation na het aanpassen van de gedragsregels binnen de advocatuur.

Nieuws Kaartspel Nieuws
Open kaart

Blog van Heleen Menger.

Over het belang van een open en zorgvuldig gesprek.

Nieuws Chef
Overgekookt!

Blog van Heleen Menger

Over het ontstaan van meer duidelijkheid na een goed gesprek.

Nieuws mediation in de bouw
Artikel over mediation in Arbo Rendement

In de editie van Arbo Rendement van november 2018 is uitgebreid aandacht besteed aan conflicten op de werkvloer, arbeidsongeschiktheid en de rol die mediation daarin kan spelen. Lees hieronder het lezenswaardige artikel.

Nieuws Doret Liggend
Doret Hoendervanger publiceert in NM!

Doret Hoendervanger (foto) heeft een casus beschreven voor het toonaangevende vakblad Nederlandse Mediation.

Nieuws Robert Jan in mediation
Wie bepaalt de keuze van een mediator? (G)een discussie waard

een situatie die zich vaak voordoet. Beide partijen zijn het er over eens dat er mediation moet plaatsvinden en men doet over en weer een voorstel voor een mediator. Beide voorstellen worden afgewezen, omdat men elkaars mediator niet vertrouwt.

Nieuws Rechter
Jurisprudentie WWZ: eerst naar de mediator!

Op 23 september jl. heeft de rechtbank Leeuwarden een interessante uitspraak gedaan.

Nieuws Enquete over mediation
Resolute Mediation houdt enquête onder advocaten

Begin dit jaar heeft Resolute Mediation een enquête uitgevoerd onder een groot aantal advocaten in het arrondissement Den Haag.

Nieuws Nederlandse Mediation
Resolute Mediation in blad Nederlandse Mediation

In het toonanaangevende blad Nederlandse Mediation worden opvallende mediations gepubliceerd.

Nieuws Wlr Logo
De kern van de zaak

U kunt bij ons terecht voor mediation in alle mogelijke – zakelijke – conflictsituaties. Conflicten die u afleiden of zelfs afhouden van datgeen waar het in uw organisatie werkelijk om draait: het realiseren van doelstellingen.

CATEGORIEËN