Overgekookt!

door Heleen Menger

Wesley is kok bij een klein cateringbedrijf. Er wordt daar keihard gewerkt. Vooral in het

barbecue-seizoen is de druk enorm en worden er hele lange dagen gemaakt. Op een

vrijdagochtend, met een zomers weekend voor de deur, belt Wesley naar Monique, de

bedrijfsleidster, met de mededeling dat hij hartklachten heeft en naar de dokter gaat.

Paniek! Wesley is onmisbaar. Later op de dag laat Wesley weten dat hij voorlopig niet kan

komen werken.

Er gaat een week voorbij, waarin het Monique met veel moeite is gelukt om een tijdelijke

kok te vinden. Door alle zeilen bij te zetten, toegekend verlof in te trekken en extra overwerk

lukt het haar om de zaak draaiende te houden. Wesley krijgt ondertussen een oproep van de

bedrijfsarts.

In de spreekkamer van de bedrijfsarts stort Wesley zijn hart uit over zijn fysieke klachten,

problemen thuis, frustraties op het werk, collega’s die fouten maken, schaamtegevoelens

over zijn afwezigheid en angst om terug te keren. De bedrijfsarts adviseert een gesprek met

een mediator.

Het mediationgesprek begint met het ondertekenen van de mediationovereenkomst.

Daarna ga ik apart met Wesley en Monique in gesprek. In deze vertrouwelijke gesprekken

kunnen beiden hun zorgen en frustraties kwijt. Ik toon begrip voor hun situatie en vraag hen

ook of ze een beeld hebben over hoe de afgelopen periode er voor de andere partij heeft

uitgezien.

In het gemeenschappelijke gesprek is erkenning van de wederzijdse problemen en

frustraties cruciaal. Wesley is zichtbaar opgelucht door de opmerking van Monique dat ze

zich zorgen maakt over zijn gezondheid. Door het uitblijven van contact in de afgelopen

weken had hij daar een heel ander beeld bij opgebouwd. Monique op haar beurt vindt het

prettig om van Wesley te horen dat hij zich realiseert dat zijn plotselinge afwezigheid haar

voor grote problemen heeft gesteld en dat hij zich daar schuldig over voelt.

Deze opluchting geeft ruimte om naar voren te kijken. Er worden afspraken gemaakt over

geleidelijke re-integratie, aangepaste werkzaamheden, communicatie naar collega’s en

(psychische) ondersteuning voor Wesley, die gebukt gaat onder een (te) groot

verantwoordelijkheidsgevoel, zowel thuis als op het werk.

Tips voor werkgevers: pak tijdig signalen op van medewerkers die aan hun grens zitten,

praat meet hen en toon belangstelling. Doe dit ook als ze zich (toch) ziek melden.

CATEGORIEËN