Resolute Mediation

Werkwijze

Beeldmerk Resolute

Wij zijn specialist in arbeidsconflicten

 

De mediators van Resolute Mediation werken met de Resolute werkwijze toe naar een voor beide partijen acceptabele oplossing.
In meer dan 90% van de gevallen slagen zij daar binnen twee á drie gesprekken in.
Of u nu een arbeidsgeschil hebt, een probleem hebt met een klant of er is sprake van een conflict tussen aandeelhouders:
hoe langer het duurt hoe meer ergernis, energie en geld het kost.
Tijdens elk mediationtraject kunnen er momenten zijn dat de communicatie stroef verloopt, of dat de voortgang hapert.
Dan ‘provoceren’ we beide partijen door met een gezonde dosis humor prikkelende opmerkingen te maken.
Wij hebben deze ‘provocatieve’ mediationstijl ontwikkeld en in de praktijk is deze interventie erg succesvol gebleken.

ONZE WERKWIJZE

Na het eerste contact per telefoon of e-mail, nodigt de mediator beide partijen uit voor een individueel gesprek. Dit gesprek vindt, in overleg, plaats op een voor beide partijen acceptabele locatie. Dit kan het kantoor van Resolute Mediation in Leiden of Alphen aan de Rijn zijn, het kantoor van de werkgever of een andere neutrale locatie in de regio van de betrokkenen. In heel Nederland staan we dicht bij voor u klaar.

Tijdens het eerste (individuele) gesprek wordt tussen partijen én de mediator de mediationovereenkomst getekend. Deze overeenkomst gaat uit van vrijheid, onpartijdigheid, vertrouwelijkheid, maar niet van vrijblijvendheid.

Partijen kiezen er zelf voor om actief medewerking te verlenen aan de mediation. Voor de Resolute-mediator is de inspanningsverplichting van betrokkenen om ook daadwerkelijk tot overeenstemming te komen een voorwaarde/vanzelfsprekendheid. In de overeenkomst worden ook aspecten geregeld als werkwijze en kosten.

De mediator brengt vervolgens de situatie en wat er speelt in kaart. De betrokkenen worden in individuele gesprekken in de gelegenheid gesteld hun standpunten en belangen toe te lichten. Daarna vindt een plenair gesprek plaats.

De mediator zal als onafhankelijke derde het conflict tot de kern terugbrengen en partijen van daaruit begeleiden en coachen naar een oplossing. Hij houdt hierbij rekening met de positie, belangen en oplossingsrichtingen van beide partijen. De betrokkenen hebben op deze manier zelf invloed op de inhoud en de richting van de gesprekken. De mediator ziet er op toe dat de voortgang gewaarborgd blijft.

Een zeer hoog percentage mediations bij Resolute Mediation eindigt in overeenstemming en een oplossing van het probleem. Deze overeenstemming wordt vastgelegd in definitieve of eind-afspraken. De (mediation)vaststellingsovereenkomst is daarbij de meest gebruikte vorm. Alles is er bij ons op gericht om jullie conflict zonder onnodig tijdverlies op te lossen, met constructieve afspraken voor de toekomst. Zo kunnen jullie na het mediationtraject allebei weer met een goed gevoel door met je (eigen) leven, dan wel met je bedrijf of organisatie.

Emotie scheiden van de inhoud.

Wat is mediation, wanneer zet je deze vorm van conflictbemiddeling in en wat zijn de voordelen?

Beeldmerk Resolute

Waar wij voor staan

Alles wat in het traject zal worden besproken en voor de rest wordt afgestemd is vertrouwelijk.
Gezamenlijk bepalen de deelnemers met de mediator de agenda van het proces.
We starten elk traject altijd met een gesprek met alle betrokken partijen om samen de mediationovereenkomst te tekenen. Hierin benoemen wij de vertrouwelijkheid, onpartijdigheid en de intentie om het conflict samen op te lossen.

Beeldmerk Resolute

No-nonsense benadering

Beeldmerk Resolute

Oplossingsgericht

Beeldmerk Resolute

Daadkrachtige aanpak

Beeldmerk Resolute

Betrouwbaar, effectief en vindingrijk

 
Goed om te weten:

 

Hoe lang een mediation duurt is van verschillende factoren afhankelijk. Resolute-mediators komen met deelnemers in veel gevallen al in een à twee gesprekken tot een oplossing. Soms zijn het drie gesprekken en in uitzonderlijke gevallen zijn het er meer. In ieder geval geldt voor 90% van de mediationtrajecten dat het lukt om binnen twee à drie gesprekken tot een uitkomst te komen. We houden gedurende het hele traject ook telefonisch contact met alle betrokken partijen en eventueel hun adviseur of advocaat om zo min mogelijk tijd te verliezen.

Bij conflicten tussen een werkgever en een werknemer of tussen collega’s wordt de mediation vrijwel altijd door de werkgever betaald. Als je als werknemer zelf graag wilt meebetalen, kan dit natuurlijk ook. In alle andere gevallen zal in onderling overleg worden bepaald hoe de kosten worden verdeeld. In sommige gevallen is de werkgever verzekerd voor de kosten van de mediation. Bij een geschil tussen bijvoorbeeld aandeelhouders kunnen de kosten onderling worden gedeeld.

Het is verstandig om voordat je naar de mediationafspraak komt wat dingen op papier te zetten die voor jou belangrijk zijn. Wat heb jij bijvoorbeeld nodig om het probleem op te kunnen lossen? En wat zou jij zelf kunnen doen?
Daarnaast is het belangrijk om de mediationstukken die je van de mediator ontvangt van tevoren door te nemen. Hierin staat bijvoorbeeld wat je van de mediation kunt verwachten.

Als de andere mediationdeelnemer er geen bezwaar tegen heeft kun je iemand meenemen naar de mediation. Wij stemmen dit van tevoren met elkaar af. De ander kan er dan ook voor kiezen om iemand mee te nemen. Dit zorgt voor een goede balans aan tafel.

Heeft u een vraag,

of wilt u een afspraak maken?

Neem gerust contact met ons op via de onderstaande gegevens.

Neem contact op