Resolute Mediation

Mediation bij aandeelhoudersgeschillen

Beeldmerk Resolute

oplossingsgericht

Wat als aandeelhouders van een bedrijf ruzie hebben en het bedrijf, tijdens de procedure, als zand tussen hun vingers dreigt weg te glippen?

Aandeelhouder

Een gezonde keuze

Procedures tussen bedrijven kunnen soms jaren duren. Dat geldt ook voor arbeidszaken, nu ook daar hoger beroep kan worden ingesteld. Maar wat nu als de uitkomst van een procedure niet kan worden afgewacht? Wat als aandeelhouders van een bedrijf ruzie hebben en het bedrijf, tijdens de procedure, als zand tussen hun vingers dreigt weg te glippen? Wanneer het verschil in inzicht tussen aandeelhouders uitloopt in een geschil dan is dat erg vervelend. De bedrijfsvoering kan gevaar lopen en er ontstaat een groot risico voor de continuïteit van de vennootschap. Er zijn vele oorzaken aan te wijzen zoals het verschil van inzicht over de koers en het beleid van de onderneming of er is een meningsverschil over de beloning tussen aandeelhouders en bestuurders. Wanneer mediation wordt ingezet kan de schade beperkt blijven en kan worden gezocht naar de beste oplossing voor de toekomst van het bedrijf. Bij Resolute zijn we gespecialiseerd in mediation binnen familiebedrijven.

ONZE WERKWIJZE

Na het eerste contact per telefoon of e-mail, nodigt de mediator de partijen uit voor een gesprek. Dit gesprek vindt in overleg plaats op een voor alle betrokken partijen acceptabele locatie. Dit kan het kantoor van Resolute Mediation in Leiden of Alphen aan de Rijn zijn, het kantoor van het bedrijf of een andere neutrale locatie in de regio van de betrokkenen.

Tijdens het eerste gesprek wordt tussen partijen én de mediator de mediationovereenkomst getekend. Deze overeenkomst gaat uit van vrijheid, onpartijdigheid, vertrouwelijkheid, maar niet van vrijblijvendheid. Partijen kiezen er zelf voor om actief medewerking te verlenen aan de mediation. Voor de Resolute-mediator is de inspaningsverplichting van betrokkenen om ook daadwerkelijk tot overeenstemming te komen een voorwaarde/vanzelfsprekendheid. In de overeenkomst worden ook aspecten geregeld als werkwijze en kosten.

Na ondertekening van de mediationovereenkomst brengt de mediator de sitautie en wat er speelt in kaart. De betrokkenen worden in individuele gesprekken in de gelegenheid gesteld hun standpunten en belangen toe te lichten. Daarna vindt een plenair gesprek plaats.

De mediator zal als onafhankelijke derde het conflict tot de kern terugbrengen en partijen van daaruit begeleiden en coachen naar een oplossing. Hij houdt hierbij rekening met de positie, belangen en oplossingsrichtingen van beide partijen. De betrokkenen hebben op deze manier zelf invloed op de inhoud en de richting van de gesprekken. De mediator ziet er op toe dat de voortgang gewaarborgd blijft.

Een zeer hoog percentage mediations bij Resolute Mediation eindigt in overeenstemming en opgelost probleem. Deze overeenstemming wordt vastgelegd in definitieve of eind-afspraken. De (mediation)vaststellingsovereenkomst is daarbij de meest gebruikte vorm.

Meer weten over het inzetten van mediation bij een conflict tussen uw aandeelhouders?

Neem gerust contact op: we helpen u graag verder!

Neem contact op