Resolute Mediation

Business mediation

Beeldmerk Resolute

oplossingsgericht

In elk zakelijk geschil spelen er diverse belangen. Er kan sprake zijn van een stroeve samenwerking tussen aandeelhouders, maar ook van conflicten tussen bedrijven over hun samenwerking, invulling van een project of de betaling van een factuur. De inschakeling van een advocaat of deurwaarder leidt in dit soort gevallen nog al eens tot een escalatie. De relatie is dan nogal verpest en samenwerking in de toekomst niet meer mogelijk. U loopt bovendien het risico dat u in een gerechtelijke procedure verwikkeld raakt, die lang duurt, een onzekere uitkomst heeft en bovendien veel geld kost.

Cartoon 1

No nonsense
aanpak

De inschakeling van een (business) mediator kan ook in dit soort gevallen helpen. Tijdens het mediationgesprek wordt het geschil vervolgens in kaart gebracht en komen partijen efficiënt en vaak binnen twee gesprekken tot mogelijke oplossingen. De bereikte oplossing is, doordat beide betrokkenen er in grote mate zelf aan hebben bijgedragen, doorgaans duurzaam. Zo maken wij zelden mee dat een werknemer een beroep doet op de wettelijke ontbindingsmogelijkheid.

Mediation bij incasso

Mediation bij incasso is een goed voorbeeld van zakendoen anno nu. De mediator helpt bij het inzicht krijgen in elkaars uitgangspunten en belangen. Hierdoor komt er de mogelijkheid om te kijken naar een creatieve oplossing. Je kunt kijken of er een creatieve oplossing is te bedenken, bijvoorbeeld door afspraken in tijd te maken. Wellicht is zelfs mogelijk om ook nog andere zaken erbij te betrekken en nog betere afspraken te maken wat met een procedure niet is af te dwingen. Denk aan een te leveren prestatie of af te nemen dienst. De mediator kan helpen een brug te slaan. In plaats van elkaar te bevechten, houd je met incasso-mediation de weg open om te zoeken naar een oplossing die recht doet aan de wederzijdse belangen.

 

ONZE WERKWIJZE

Na het eerste contact per telefoon of e-mail, nodigt de mediator beide partijen uit voor een gesprek. Dit gesprek vindt in overleg plaats op een voor beide partijen acceptabele locatie. Dit kan het kantoor van Resolute Mediation in Leiden zijn, het kantoor van de werkgever of een andere neutrale locatie in de regio van de betrokkenen.

Tijdens het eerste gesprek wordt tussen partijen én de mediator de mediationovereenkomst getekend. Deze overeenkomst gaat uit van vrijheid, onpartijdigheid, vertrouwelijkheid, maar niet van vrijblijvendheid. Partijen kiezen er zelf voor om actief medewerking te verlenen aan de mediation. Voor de Resolute-mediator is de inspaningsverplichting van betrokkenen om ook daadwerkelijk tot overeenstemming te komen een voorwaarde/vanzelfsprekendheid. In de overeenkomst worden ook aspecten geregeld als werkwijze en kosten.

Na ondertekening van de mediationovereenkomst brengt de mediator de sitautie en wat er speelt in kaart. De betrokkenen worden in individuele gesprekken in de gelegenheid gesteld hun standpunten en belangen toe te lichten. Daarna vindt een plenair gesprek plaats.

De mediator zal als onafhankelijke derde het conflict tot de kern terugbrengen en partijen van daaruit begeleiden en coachen naar een oplossing. Hij houdt hierbij rekening met de positie, belangen en oplossingsrichtingen van beide partijen. De betrokkenen hebben op deze manier zelf invloed op de inhoud en de richting van de gesprekken. De mediator ziet er op toe dat de voortgang gewaarborgd blijft.

Een zeer hoog percentage mediations bij Resolute Mediation eindigt in overeenstemming en opgelost probleem. Deze overeenstemming wordt vastgelegd in definitieve of eind-afspraken. De (mediation)vaststellingsovereenkomst is daarbij de meest gebruikte vorm.

Heeft u vragen?

Neem dan gerust contact met ons op en we helpen u graag verder!

Neem contact op