Resolute Mediation

Nieuws

Nieuws Robert Jan in mediation
Wie bepaalt de keuze van een mediator? (G)een discussie waard

een situatie die zich vaak voordoet. Beide partijen zijn het er over eens dat er mediation moet plaatsvinden en men doet over en weer een voorstel voor een mediator. Beide voorstellen worden afgewezen, omdat men elkaars mediator niet vertrouwt.

Nieuws Rechter
Jurisprudentie WWZ: eerst naar de mediator!

Op 23 september jl. heeft de rechtbank Leeuwarden een interessante uitspraak gedaan.

Nieuws Enquete over mediation
Resolute Mediation houdt enquête onder advocaten

Begin dit jaar heeft Resolute Mediation een enquête uitgevoerd onder een groot aantal advocaten in het arrondissement Den Haag.

Nieuws wettelijke status mediation en mediators
Wettelijke status voor mediation en mediators?

De initiatiefwetten ter bevordering van mediation in het Burgerlijk- en Bestuursrecht staan deze

Nieuws Wwz en mediation
De WWZ biedt extra kansen voor Mediation

De Wet Werk en Zekerheid zal het Nederlandse ontslagrecht per 1 juli 2015 aanzienlijk veranderen.

Nieuws Testament zakelijke mediation
Peter-Jan Smits in Notariaat Magazine over zakelijke mediation.

Notarissen-mediators zijn steeds vaker actief als echtscheidingsbemiddelaar of bij beladen nalatenschappen. Maar welke kansen biedt zakelijke mediation?

Nieuws Nederlandse Mediation
Resolute Mediation in blad Nederlandse Mediation

In het toonanaangevende blad Nederlandse Mediation worden opvallende mediations gepubliceerd.

Nieuws Karakterkop aan
Overlast

Blog van Heleen Menger
Over een rigoureus einde aan een slepend conflict.

Nieuws Wlr Logo
De kern van de zaak

U kunt bij ons terecht voor mediation in alle mogelijke – zakelijke – conflictsituaties. Conflicten die u afleiden of zelfs afhouden van datgeen waar het in uw organisatie werkelijk om draait: het realiseren van doelstellingen.