Wie heeft de regie in een mediation?

In de NRC van 18 september staat een groot artikel over de controle-drang van Esther Ouwehand binnen de Partij voor de Dieren.
De eerste regel van het artikel valt ons natuurlijk meteen op: “De mediator ziet het niet meer zitten.”

Nog voordat hij zich daadwerkelijk heeft kunnen inzetten heeft hij de opdracht tot mediation, tussen de partijleider en het partijbestuur, alweer terug gegeven. Mevrouw Ouwehand ontkent het bestaan van een conflictsituatie maar gaat kennelijk ook in discussie met de mediator over zijn aanpak en wil voorwaarden stellen aan het verloop van de mediation.

De meeste mediators zal dit bekend voorkomen: af en toe probeert 1 van de partijen de regels te bepalen. In een zakelijke mediation wordt dan bijvoorbeeld “want ik betaal de rekening” als argument gebruikt.

Laten we duidelijk zijn: de mediator is niet degene waar je tegen moet strijden. Heb je niet genoeg aan het conflict waarin je met de andere partij verzeild bent geraakt? De mediator is in deze de onafhankelijke gespreksleider die genoeg ervaring en kennis van zaken heeft om de belangen van beide partijen tot hun recht te laten komen.

Er zijn voldoende redenen om vertrouwen te hebben dat het conflict voor alle deelnemers aan de mediation bevredigend wordt opgelost. De mediations uitgevoerd door een mediator van Resolute worden erg goed gewaardeerd en het slagingspercentage ligt bij ons erg hoog, boven de 93%!

Vertrouw op onze expertise en zoek samen naar een oplossing. De eerder genoemde rekening zal zeker lager uitvallen dan wanneer je het conflict aan een rechter moet voorleggen.

CATEGORIEËN