Resolute Vertrouwenspersonen

U kunt bij Resolute ook terecht voor Vertrouwenspersonen.

In organisaties komen soms misstanden voor. Zaken die raken aan integriteit en het naleven van geldende waarden en normen. Als organisatie wil je dat er een duidelijk meldpunt of loket is voor intergiteitskwesties en ongewenste omgangsvormen.
Als je als werknemer zo’n misstand tegenkomt in je organisatie, kan je met de vertrouwenspersoon van Resolute kijken wat je hiermee zou kunnen doen.

Ons team bestaat uit een aantal landelijk opererende vertrouwenspersonen. Uit ervaring weten zij wat in welke situatie gevraagd wordt en hoe zij kunnen ondersteunen. Lees meer informatie op Resolute Vertrouwenspersonen .

CATEGORIEËN