Kansen voor zakelijke mediation

Recentelijk verscheen het vervolgonderzoek van Platform Business Mediation naar kansen en belemmeringen voor zakelijke mediation. Het doel van dit onderzoek is om, naast die kansen en belemmeringen, ook om de ontwikkelingen op het gebied van zakelijke mediation in de afgelopen 5 jaar in kaart te brengen.

Uiteraard zien wij vanuit Resolute over het algemeen alleen kansen voor de hier onderzochte vorm van mediation en de genoemde belemmeringen zien we dan ook hooguit als uitdagingen.

Het hele onderzoek is te lezen op de site van het PDM en wij beperken ons hier tot de belangrijkste conclusies uit het onderzoek:

  • Zowel advocaten als bedrijven zijn, 5 jaar na het eerdere onderzoek, nog enthousiaster over deze vorm van conflictoplossing, noemen een hoog slagingspercentage en zouden dit middel vaker in willen zetten.
  • Advocaten hebben minder moeite gekregen hun cliënten te overtuigen om mediation in te zetten.
  • Inmiddels zien de advocaten hun rol in mediation anders dan voorheen en zijn nu met name bewaker van de belangen van hun client. De aanwezigheid van een advocaat wordt nu zelfs door bedrijven vaker als belemmerend ervaren.
  • Het opnemen van een mediationclausule in contracten is toegenomen en wordt steeds vaker als bindend ervaren.

Met name voor de volgende conclusies is men bij Resolute aan het juiste adres:

  • Belangrijk is dat men er meer vertrouwen in heeft dan voorheen dat een mediator in staat is een conflict op te lossen wanneer een bedrijf of advocaat hiertoe niet in staat bleek te zijn.
  • Nog steeds heeft men dringend behoefte aan een professionele mediator met voorkeur in het bedrijfsleven, specialisme in zakelijke mediations en voldoende juridische kennis.
  • Veel advocaten en bedrijven zijn voorstander van een mediator die het proces sturend begeleid en wijst op mogelijke kansen en risico’s. Dit sluit naadloos aan op de provocatieve’ mediationstijl die binnen Resolute wordt gehanteerd en die in de praktijk erg succesvol is gebleken.

Kortom, met een slagingspercentage van 80% en een gemiddeld cijfer van 7,8 kan als eindconclusie gesteld worden dat de zakelijke mediation zich als vaste waarde heeft bewezen binnen de conflictoplossing.

CATEGORIEËN