ChipSoft verliest in hoger beroep na te laat inzetten mediation


door Robert Jan Stoop, MfN Registermediator & Partner bij Resolute Mediation

Op 9 september jl. deed het gerechtshof Amsterdam uitspraak in het hoger beroep in de zaak van
Chipsoft tegen de voormalige secretaresse van de directeur. Waar Chipsoft er door de kantonrechter
al aardig van langs had gekregen, doet het hof daar nu nog een flinke schep bovenop.

Wat speelde er?
Nadat de 44-jarige secretaresse van de directeur van Chipsoft in de zomer van 2021
een burn out had gekregen, wilde zij begin 2022 weer aan het werk. Na gesteggel over de
werkzaamheden die de secretaresse tijdens haar re-integratie zou gaan uitvoeren, bleek de
directeur niet bereid om haar toe te laten tot het werk. Hij wilde haar per direct ontheffen van al
haar taken. De bedrijfsarts stelde daarop mediation voor. De directeur zag daar geen heil in en eiste
dat de werkneemster dan maar gewoon weer kwam werken.

Mediation
Toen de bedrijfsarts het advies om mediation in te zetten herhaalde, stelde de directeur als eis dat
de werknemer op voorhand aan diende te geven welke conflicten er volgens haar speelden. Nadat
de werkneemster dat had gedaan, werd ze beschuldigd van negatief gedrag. Daarop ontving ze geen
bonus, werd haar salaris verlaagd en moest ze haar leaseauto inleveren. De mediation die daarna
alsnog werd gestart, liep al snel spaak.

Weigering
Daarop verzocht de werknemer de kantonrechter om haar arbeidsovereenkomst te ontbinden onder
toekenning van de transitievergoeding, een billijke vergoeding en achterstallig salaris. De
kantonrechter oordeelde dat de werkgever, door het volledig negeren van het conflict en de
weigering om mediation in te zetten, de medewerker heeft gepest en ernstig verwijtbaar heeft
gehandeld. De kantonrechter heeft de arbeidsovereenkomst ontbonden onder toekenning van de
transitievergoeding, een billijke vergoeding en achterstallig salaris van in totaal € 165.000.

Beroep
Chipsoft kon zich niet vinden in de uitspraak en ging in hoger beroep. Maar liefst vijf grieven stelde
de advocaat in tegen de beschikking van de kantonrechter, die er kort gezegd allemaal op neer
kwamen dat de werkgever niet verwijtbaar had gehandeld. De werknemer ging ook in beroep. Zij
vond de toegewezen billijke vergoeding te laag en was van mening dat de door de kantonrechter
toegewezen wettelijke verhoging van 10% over het achterstallig salaris door het hof diende te
worden verhoogd.

Uitspraak
In een helder en bondig geformuleerde beschikking van 9 september 2023 maakt het Gerechtshof
Amsterdam – populair gezegd – gehakt van het hoger beroep van Chipsoft. Het hof overweegt dat
Chipsoft, ondanks het advies van de bedrijfsarts, weigerde om mediation in te zetten. In plaats
daarvan eiste Chipsoft dat de werknemer haar werk zou hervatten. Pas nadat de bedrijfsarts het
advies om mediation in te zetten herhaalde, stemde Chipsoft ermee in om professionele
bemiddeling in te zetten.

Voorwaarden
Echter, Chipsoft stelde als voorwaarde dat de werkneemster dan wel eerst
moest aangeven welke conflicten er speelden, omdat deze bij Chipsoft niet bekend zouden zijn.
Vervolgens beschuldigde Chipsoft de werkneemster van verongelijkt en nors gedrag, van weigering
om op een normale manier te communiceren en beschuldigde haar van asociaal gedrag.

Verwijtbaar
Het hof oordeelt dat Chipsoft, tegen het advies van de bedrijfsarts in, de druk op de werkneemster verder
heeft verhoogd en de relatie tussen beide partijen nog verder heeft verstoord. Dit heeft ertoe geleid
dat de mediation, die ongeveer zes weken later plaatsvond, niet kon leiden tot een oplossing voor
de verslechterde situatie. Dit kan, aldus het hof, niet anders worden gekwalificeerd dan ernstig
verwijtbaar handelen.

Negeren advies
Het hof stelde de werkneemster in hoger beroep wel in het gelijk en kende aan billijke vergoeding
een bedrag toe dat ruim € 20.000 hoger was dan het bedrag dat de kantonrechter had vastgesteld.
Ook verhoogde het hof de wettelijke verhoging van 10% naar 25%.
Het Gerechtshof Amsterdam bevestigt hier dat het negeren van een advies van de bedrijfsarts om
mediation in te zetten, grote gevolgen kan hebben. Had Chipsoft mediation meteen wél serieus
overwogen en aangeboden, dan was de uitkomst van deze zaak waarschijnlijk volledig anders
geweest.

CATEGORIEËN