BELANG VAN OPVOLGEN ADVIES BEDRIJFSARTS DOOR WERKNEMER

Wanneer een bedrijfsarts een werknemer na een ziekmelding adviseert om bepaalde actie te ondernemen dan is een dergelijk advies niet vrijblijvend. Het niet opvolgen van dit advies kan grote consequenties hebben.

Het gerechtshof in Amsterdam heeft onlangs in een dergelijke situatie een uitspraak gedaan waarbij de gevolgen voor de werknemer aanzienlijk waren: de arbeidsovereenkomst werd ontbonden zonder vergoedingen omdat het handelen van de werknemer als “ernstig verwijtbaar” werd gezien.

Een helder overzicht van de ontslagregels is te vinden op de site van de Rijksoverheid. Voor advies en vragen over uw rechten en plichten als werknemer en werkgever kunt u altijd terecht bij Resolute Mediation.

CATEGORIEËN