Resolute Mediation

Arbeidsmediation

Beeldmerk Resolute

oplossingsgericht

In gevallen waar werkgever en werknemer met elkaar in conflict komen, is sprake van een arbeidsconflict. Al dan niet in combinatie met een ziekmelding ontstaat vaak een situatie, waarin partijen er samen niet meer uitkomen. Arbeidsmediation kan een oplossing bieden. De mediator van Resolute is als onafhankelijke conflictbemiddelaar in staat om jullie op weg te helpen naar een gezamenlijke oplossing.

Cartoon 3

No nonsense
aanpak

Tijdens het mediationgesprek wordt het geschil vervolgens in kaart gebracht. De mediator besteedt daarbij aandacht aan het verleden en oorzaken van het meningsverschil. En vooral richt hij de betrokkenen op de toekomst: de situatie waarin het opgelost is of weer werkbaar is met elkaar. De gesprekken vinden met beide partijen plaats of tussendoor gaat de mediator één op één met de partijen in gesprek. Op deze wijze komen partijen efficiënt en vaak binnen twee gesprekken tot mogelijke oplossingen.

 

Deze oplossingen worden met de mediator – en eventueel hun juridisch adviseurs – besproken en uiteindelijk vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. De bereikte oplossing is, doordat beide betrokkenen er in grote mate zelf aan hebben bijgedragen, doorgaans duurzaam. Zo maken wij zelden mee dat een werknemer een beroep doet op de wettelijke ontbindingsmogelijkheid.

ONZE WERKWIJZE

Na het eerste contact per telefoon of e-mail, nodigt de mediator beide partijen uit voor een gesprek. Dit gesprek vindt in overleg plaats op een voor beide partijen acceptabele locatie. Dit kan het kantoor van Resolute Mediation in Leiden zijn, het kantoor van de werkgever of een andere neutrale locatie in de regio van de betrokkenen. Bekijk voor een uitleg hoe een arbeidsmediation verloopt anders dit filmpje.

Tijdens het eerste gesprek wordt tussen partijen én de mediator de mediationovereenkomst getekend. Deze overeenkomst gaat uit van vrijheid, onpartijdigheid, vertrouwelijkheid, maar niet van vrijblijvendheid. Partijen kiezen er zelf voor om actief medewerking te verlenen aan de mediation. Voor de Resolute-mediator is de inspaningsverplichting van betrokkenen om ook daadwerkelijk tot overeenstemming te komen een voorwaarde/vanzelfsprekendheid. In de overeenkomst worden ook aspecten geregeld als werkwijze en kosten.

Na ondertekening van de mediationovereenkomst brengt de mediator de situatie en wat er speelt in kaart. De betrokkenen worden in individuele gesprekken in de gelegenheid gesteld hun standpunten en belangen toe te lichten. Daarna vindt een plenair gesprek plaats.

De mediator zal als onafhankelijke derde het conflict tot de kern terugbrengen en partijen van daaruit begeleiden en coachen naar een oplossing. Hij houdt hierbij rekening met de positie, belangen en oplossingsrichtingen van beide partijen. De betrokkenen hebben op deze manier zelf invloed op de inhoud en de richting van de gesprekken. De mediator ziet er op toe dat de voortgang gewaarborgd blijft.

Een zeer hoog percentage mediations bij Resolute Mediation eindigt in overeenstemming en opgelost probleem. Deze overeenstemming wordt vastgelegd in definitieve of eind-afspraken. De (mediation)vaststellingsovereenkomst is daarbij de meest gebruikte vorm. Voor zover betrokkenen onverhoopt niet tot een oplossing komen en alsnog bij de rechter terecht komen, is onze ervaring dat een rechter het op z’n minst waardeert dat partijen geprobeerd hebben om op deze wijze tot overeenstemming te komen.

“Schilderijen en ruzies kun je het beste van een afstandje bekijken”

– anoniem –

Heb je hulp nodig bij het nemen van die afstand?

Neem dan contact met ons op en we helpen je verder.

Neem contact op
1