Elma Sandee

Ga terug

Elma ziet het als een prachtige uitdaging om mensen constructief in gesprek te laten komen en samen te zoeken naar waar de partijen gelukkiger van worden.
Het interesseert haar wat mensen echt beweegt en ze heeft met haar coaching achtergrond veel ervaring in het werken aan structurele gedragsverandering.
Daarnaast is ze LVV-geregistreerd vertrouwenspersoon en als zodanig nu ook werkzaam voor Resolute Vertrouwenspersonen.