Colette Busch-Verbeek

Ga terug

Colette is neuropsycholoog, registerpsycholoog NIP / Arbeid & Organisatie en Arbeid & Gezondheid en, sinds 2012, gecertificeerd MfN registermediator. Haar expertisegebied is het verbeteren van de persoonlijke effectiviteit van individuen en teams binnen organisaties.

Naast haar werk als bedrijfspsycholoog richt zij zich op het oplossen van arbeidsconflicten in de rol van arbeidsmediator.

Als de samenwerking tussen partijen niet meer soepel verloopt of als er conflicten zijn op de werkvloer, worden mensen beperkt in hun functioneren. Soms raken ze zelfs mogelijk arbeidsongeschikt of stagneert de werkhervatting. Dit kan voorkomen tussen medewerkers onderling, tussen werknemer en leidinggevende/werkgever, in een team, maatschap of vakgroep, of in een familiebedrijf.

In haar aanpak zoomt Colette in op de problematiek bij het functioneren van de partijen en is zij zeer resultaatgericht om tot een oplossing te komen. Zij brengt in haar neutrale rol als mediator het gesprek weer op gang, begeleidt de gesprekken en bewaakt het proces. Dit alles gericht op een acceptabele oplossing van het conflict tussen de partijen. Bij sluimerende samenwerkingsproblematiek zet zij zo nodig teamcoaching in om de onderlinge communicatie te verbeteren en te komen tot structurele oplossingen.

Colette heeft werkervaring in vele sectoren, bij uitstek in AOV-verzekeringswezen, industrie, onderwijs en gezondheidszorg.