Colette is neuropsycholoog, registerpsycholoog NIP / Arbeid & Organisatie en Arbeid & Gezondheid en, sinds 2012, gecertificeerd MfN registermediator. Haar expertisegebied is het verbeteren van de persoonlijke effectiviteit van individuen en teams binnen organisaties.

Naast haar werk als bedrijfspsycholoog richt zij zich op het oplossen van arbeidsconflicten in de rol van arbeidsmediator.

Als de samenwerking tussen partijen niet meer soepel verloopt of als er conflicten zijn op de werkvloer, worden mensen beperkt in hun functioneren. Soms raken ze zelfs mogelijk arbeidsongeschikt of stagneert de werkhervatting. Dit kan voorkomen tussen medewerkers onderling, tussen werknemer en leidinggevende/werkgever, in een team, maatschap of vakgroep, of in een familiebedrijf.

In haar aanpak zoomt Colette in op de problematiek bij het functioneren van de partijen en is zij zeer resultaatgericht om tot een oplossing te komen. Zij brengt in haar neutrale rol als mediator het gesprek weer op gang, begeleidt de gesprekken en bewaakt het proces. Dit alles gericht op een acceptabele oplossing van het conflict tussen de partijen. Bij sluimerende samenwerkingsproblematiek zet zij zo nodig teamcoaching in om de onderlinge communicatie te verbeteren en te komen tot structurele oplossingen.

Colette heeft werkervaring in vele sectoren, bij uitstek in AOV-verzekeringswezen, industrie, onderwijs en gezondheidszorg.

Doret is een ervaren HRM-adviseur en procesbegeleider bij vraagstukken van organisaties, teams en medewerkers. Ze werkt ook als MfN-registermediator.

Meer dan twintig jaar ervaring binnen organisaties in allerlei sectoren heeft de basis gelegd voor Doret’s specialisatie als mediator.

Doret heeft gezien dat onopgeloste conflicten blokkades zijn om goed en productief te kunnen werken en de organisatiedoelen te kunnen realiseren.

Door mediation in te zetten komt het gesprek weer op gang en komen oplossingen in zicht. Zo kunnen partijen snel weer door één deur, of om weer productief samen te werken of om goed uit elkaar te gaan.

Mediations door Doret worden gekenmerkt door oplossingsgerichte no nonsense, aandacht voor het (nog) onbesprokene en relativerende humor. Een belangrijk uitgangpunt voor haar is: ‘Als je blijft doen wat je altijd hebt gedaan, krijg je wat je altijd hebt gekregen’.

Naast haar werk als HR-manager en adviseur is Heleen in 2010 gestart als mediator. Haar drijfveer is het herstellen van communicatie tussen partijen die in hun samenwerking het vertrouwen in elkaar zijn verloren.

Door goed te luisteren en vooral ook te kijken, hoort en ziet zij zaken die niet worden uitgesproken. Door deze te benoemen ontstaat er openheid en wederzijds begrip, waarmee een creatieve oplossing voor het conflict makkelijker wordt gevonden.

In individuele en gezamenlijke gesprekken, die strikt vertrouwelijk zijn, worden de oorzaken besproken. Wensen en belangen komen op tafel, waarmee openingen worden gegeven om tot een oplossing van het conflict te komen. Het resultaat kan zijn dat partijen blijven samenwerken, direct of indirect. Het kan ook gebeuren dat wordt besloten om uit elkaar te gaan. In beide gevallen worden er goede afspraken gemaakt over de voorwaarden.

Vanuit oprechte belangstelling en nieuwsgierigheid naar wat de ander beweegt stelt Heleen graag en veel vragen. “Vragen staat vrij!”.

Heleen schijft regelmatig een blog over zaken waar ze bij haar mediations tegenaan loopt. Deze zijn leuk om te lezen en op de site te vinden onder het kopje nieuws.

Marc is als ervaren ondernemer, in met name familiebedrijven uit de maakindustrie, zeer goed geschikt om vanuit een neutrale positie op deskundige wijze het mediation-proces te begeleiden. Vanuit het zuiden van Nederland functioneert hij in zijn hoedanigheid van Registermediator – gespecialiseerd in arbeidsmediation – enthousiast als professionele bemiddelaar bij zakelijke conflicten.

Hij vindt het elementair dat er in geval van mediation, op een snelle, efficiënte manier een oplossing wordt gevonden, met wederzijds respect voor elkaars belangen, en (indien mogelijk) met behoud van de bestaande relatie. Zijn vertrouwenwekkende uitstraling bij het intensief begeleiden van conflicten, zorgt ervoor dat partijen in een constructieve sfeer, met elkaar een nieuwe toekomst gaan verkennen.

Elma ziet het als een prachtige uitdaging om mensen constructief in gesprek te laten komen en samen te zoeken naar waar de partijen gelukkiger van worden.
Het interesseert haar wat mensen echt beweegt en ze heeft met haar coaching achtergrond veel ervaring in het werken aan structurele gedragsverandering.
Daarnaast is ze LVV-geregistreerd vertrouwenspersoon en als zodanig nu ook werkzaam voor Resolute Vertrouwenspersonen.

Peter-Jan is directeur en mede-oprichter van Resolute. Zijn specialisatie is arbeidsconflicten waarbij ook een ziekmelding een rol speelt. Daarnaast is hij gespecialiseerd in zakelijke conflicten tussen aandeelhouders, bestuursconflicten en heeft hij veel ervaring in het bemiddelen binnen familiebedrijven.

In het mediationtraject maakt hij partijen bewust van de gevolgen die hun standpunt kan hebben en probeert hij partijen zelf het nut en soms de noodzaak in te laten zien van een oplossing. Daarbij valt zijn stijl soms als provocatief te beschrijven, het einddoel is dat partijen het conflict voortvarend opgelost hebben. Deze aanpak leidt er vaak toe dat hij langlopende en vastzittende conflicten snel en naar een voor beide partijen bevredigende oplossing weet te begeleiden. Hierbij zijn wat hem betreft humor en creativiteit waardevolle ingrediënten.

Peter-Jan is mede-auteur van de Werkwijzer Arbeidsconflicten van STECR. Hij is betrokken geweest bij de totstandkoming van richtlijn arbeidsconflicten van de NVAB (Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde) en heeft veel ervaring in arbeidsgeschillen. Peter Jan is ook actief als gecertificeerd coach.

Robert Jan is een ervaren arbeidsrecht advocaat en MfN Registermediator.

Hij legt zich toe op mediations tussen werkgevers en werknemers en tussen aandeelhouders. Om tot een oplossing te komen, waar beide partijen ook echt achter staan, is oog nodig voor de ware belangen van partijen. Voor een optimale regeling is de medewerking van de andere partij essentieel. In de advocatuur wordt dat nog al eens vergeten, partijen strijden puur voor hun gelijk en de advocaten faciliteren hen daarin.

Aan de mediation tafel komen beide partijen aan bod en is ruimte voor een volledige weging van het geschil. De oplossingen zijn vaak creatiever, duurzamer en worden breder gedragen, dan in geval van een procedure.

Robert Jan bemiddelt voornamelijk in arbeidsgeschillen en conflicten tussen aandeelhouders.