Minister Weerwind benadrukt meerwaarde van mediation

Eind juni was Hans Nijhout als bestuurslid van de Vereniging van Mediators in Strafzaken aanwezig bij het commissiedebat over arbitrage, mediation en herstelrecht in de Tweede Kamer. Tijdens het debat bleek er overeenstemming te bestaan over het belang en het nut van mediation.

Minister Frank Weerwind heeft al eerder getwittert over het nut van mediation:
“Door de goede combinatie van rechtspraak met mediation hoorde ik vandaag hoe mediation helpt om ook echt recht te √©rvaren. Een sorry horen, elkaar proberen te begrijpen, onder de professionele en persoonlijke aandacht van professionele mediators.”

De minister refereerde tijdens het debat aan de al per 1 januari 2022 geldende verhoging van de vergoeding van sociale rechtsbijstandverleners, waaronder ook de mediators vallen. Hij hoopt per 1 januari 2023 een startbijdrage te realiseren, waardoor de eerste paar uur van een mediation voor partijen bij mediation naast rechtspraak (de verwijzingsvoorziening) kosteloos zijn, om zo het gebruik ervan te stimuleren. Kamerlid Michiel van Nispen (SP) pleitte voor een pilot waarin een uitvoeringsorganisatie altijd eerst mediation zal toepassen voordat het overgaat tot procederen. De minister gaat dit voorstel onderzoeken. 

Kortom: mediation heeft de volle aandacht van de minister en we volgende de hieruit volgende maatregelen natuurlijk op de voet.

CATEGORIE√čN