Eric Martens

Ga terug

De specifieke deskundigheid van Eric is het samenbrengen van partijen en het organiseren van nieuwe of tijdelijke samenwerkingen. In die gevallen waarin een samenwerking vast dreigt te lopen, kan hij partijen ook helpen om tot een oplossing te komen en eventueel tot een zorgvuldige beëindiging te komen.
De vastgoedmarkt is sterk afhankelijk van samenwerkingen tussen veel partijen met verschillende belangen, variërend van overheden, projectontwikkelaars tot woningcorporaties en institutionele beleggers. Ontwikkelingen komen alleen tot stand als publieke ambities en marktdoelstellingen op elkaar worden afgestemd, en stakeholders elkaar vinden in vaak langdurige samenwerkingen. Het vinden van een goed werkbare en transparante samenwerkingsvorm is dan een complexe opgave.
Eric verstaat de kunst van het balanceren van publieke en private belangen en het inrichten van een efficiënte samenwerkingsorganisatie. Vanaf eerste initiatief tot en met goed doordachte overeenkomsten en openingsbalans.
En mochten partijen onderweg hulp nodig hebben om de vaart er in te houden of om de samenwerking te herijken, dan kan hij als onafhankelijk adviseur helpen om daarin de juiste keuzes te maken. Ook als de conclusie is dat de belangen te ver uiteengelopen zijn en de samenwerking ontbonden moet worden.
Eric kan daarbij terugvallen op zijn brede bestuurlijke, commerciële en juridische ervaring zonder de menselijke factor van een goede samenwerking uit het oog te verliezen.